->

Technické poistenia predstavujú dôležitý nástroj na zvýšenie zabezpečenia rizika vecných a majetkových škôd poisťovaného podniku. Všetky technické poistenia ponúkame na báze konceptu All Risk, tak pre projekty vo fáze ich výstavby/montáže, ako aj pre existujúce prevádzkové nebezpečenstvá.

Technické poistenia predstavujú dôležitý nástroj na zvýšenie zabezpečenia rizika vecných a majetkových škôd poisťovaného podniku. Všetky technické poistenia ponúkame na báze konceptu All Risk, tak pre projekty vo fáze ich výstavby/montáže, ako aj pre existujúce prevádzkové nebezpečenstvá. Zameriavame sa pritom hlavne na sektor energetiky ako aj na priemyselné výrobné podniky a spoločnosti pôsobiace v oblasti montáže technologických zariadení alebo výstavby. Obzvlášť pre podniky v sektore obnoviteľných zdrojov energií (slnečná s veterná energia, bioplyn, biomasa) vieme ponúknuť osobitné poistné riešenia vychádzajúce zo špeciálne orientovaných poistných konceptov. Náš tím pozostávajúci zo skúsených underwriterov, pracovníkov správy zmlúv, ako aj nezávislých škodových komisárov garantuje profesionálnu starostlivosť a excelentný servis.

Naše skúsenosti a poistnú kapacitu dávame k dispozícii buď ako vedúci poisťovateľ alebo spolupoisťovateľ pre nasledovné druhy technických poistení:

• Poistenie lomu stroja
• Poistenie montáže
• Poistenie výstavby
• Garančné poistenie strojov
• Poistenie elektroniky
• Poistenie prerušenia prevádzky/oneskoreného uvedenia do prevádzky


logo-msi