->

Poistenie majetku spolu s poistením následného prerušenia prevádzky patrí medzi základné krytia v oblasti poistenia podnikateľských rizík zamerané na škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami alebo mechanickým pôsobením na poistené veci zvonka.

Vďaka vysokokvalitným konceptom – vrátane medzinárodných programov – a nášmu tímu underwriterov skúsených v oblasti poistenia priemyslu vieme spolu s Vami vypracovať vždy zodpovedajúce poistné riešenie. Poistenie majetku výrobných a obchodných spoločností by malo byť nastavené tak, aby chránilo poistenú spoločnosť hlavne pred škodovými udalosťami, ktoré môžu ohroziť podnik existenčne. Preto našim klientom ponúkame individuálne poistné koncepty tak na báze menovaných nebezpečenstiev ako aj moderné koncepty All Risk. Poistné zmluvy uzatvárame buď ako vedúci poisťovateľ, ale tiež aj ako spolupoisťovateľ. Všetky sú takisto spracovávané skúsenými kolegami a kolegyňami z oddelenia správy zmlúv. Okrem samotného poistenia je pre nás samozrejmosťou podpora našich klientov v oblasti prevencie vzniku škôd formou návštevy poisťovaných prevádzok. Následne naši odborníci – risk inžinieri vypracujú zo skúseností poisťovne vychádzajúce odporučenia smerujúce k zvýšeniu bezpečnostnej úrovne podniku.

V prípade vzniku poistnej udalosti je našim klientom k dispozícii poradenstvo nezávislých škodových komisárov a škody sú výlučne šetrené nezávislými znalcami v príslušnej oblasti. Schopnosť a možnosť prijímať rýchle rozhodnutia umocňuje našu akcieschopnosť tak pri uzatváraní poistenia ako aj v prípade vzniku škody.

Technické poistenia predstavujú dôležitý nástroj na zvýšenie zabezpečenia rizika vecných a majetkových škôd poisťovaného podniku. Všetky technické poistenia ponúkame na báze konceptu All Risk, tak pre projekty vo fáze ich výstavby/montáže, ako aj pre existujúce prevádzkové nebezpečenstvá.


logo-msi