->

Ponúkame poistenie tovaru na zabezpečenie rizika počas prepravy pre všetky druhy dopravy (cestnú, železničnú, riečnu, námornú a leteckú) v rámci celého sveta.

Naše silné stránky:

  • Poistné riešenie podľa predmetného rizika „ušité na mieru“
  • Rýchla a odborná likvidácia škôd
  • Špecializácia na priemyselných klientov
  • Dlhoročné skúsenosti v underwritingu a likvidácii škôd
  • Kompetentné poradenstvo pri poistných prípadoch

logo-msi