->

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistenie zodpovednosti za škodu patrí medzi základné piliere kvalitného poistenia. Vďaka našim skúsenostiam a nášmu know-how vieme klientom poskytnúť široké krytie v oblasti podnikateľských rizík.

Čítaj viac: POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTENIE MAJETKU

Poistenie majetku spolu s poistením následného prerušenia prevádzky patrí medzi základné krytia v oblasti poistenia podnikateľských rizík zamerané na škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami alebo mechanickým pôsobením na poistené veci zvonka.

Čítaj viac: POISTENIE MAJETKU

TECHNICKÉ POISTENIA

Technické poistenia predstavujú dôležitý nástroj na zvýšenie zabezpečenia rizika vecných a majetkových škôd poisťovaného podniku. Všetky technické poistenia ponúkame na báze konceptu All Risk, tak pre projekty vo fáze ich výstavby/montáže, ako aj pre existujúce prevádzkové nebezpečenstvá.

Čítaj viac: TECHNICKÉ POISTENIA

POISTENIE DOPRAVY

Ponúkame poistenie tovaru na zabezpečenie rizika počas prepravy pre všetky druhy dopravy (cestnú, železničnú, riečnu, námornú a leteckú) v rámci celého sveta.

Čítaj viac: POISTENIE DOPRAVY

RISK MANAGEMENT

V poistení priemyselných podnikov hrá dôležitú úlohu technický risk manažment. Jeho úlohou  je predovšetkým popis a ohodnotenie rizika z hľadiska:

• bezpečnosti technologických procesov
• požiarnej ochrany
• organizácie poisťovanej spoločnosti.

Čítaj viac: RISK MANAGEMENT

CLAIMS MANAGEMENT

Je našim prvoradým záujmom v prípade vzniku škody poskytovať poistníkovi resp. poistenému v súlade s poistnými zmluvami a podmienkami vysoko profesionálne riešenie škody, objektívne posudzovanie a vybavovanie všetkých činností  súvisiacich s jej riešením od vzniku škody až po jej uzavretie.

Čítaj viac: CLAIMS MANAGEMENT


logo-msi

Standard & Poor's Rating