->

Informácia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť MSIG Insurance Europe AG („MSIG“) sa teší z Vašej návštevy na našej webovej stránke a z Vášho záujmu o naše produkty. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne. Dodržiavame nariadenia o ochrane údajov, predovšetkým všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov („GDPR“), nemecký spolkový zákon o ochrane údajov („BDSG“) a nemecký zákon o elektronických informačných a komunikačných službách („TMG“).

V tejto informácií o ochrane osobných údajov Vám objasníme, ktoré informácie (vrátane osobných údajov) spracujeme počas Vašej návštevy a pri používaní našej internetovej stránky („webová stránka“).

 1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

  Právne zodpovedný za ochranu údajov pri spracovaní osobných údajov je MSIG Insurance Europe AG, zastihnuteľný na:

  An den Dominikanern 11-27
  D-50668 Köln
  Telefón: +49 221 37991-0
  Telefax: +49 221 37991-200
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Pokiaľ v tejto informácii o ochrane osobných údajov je reč o „my“ alebo „nás“ vzťahuje sa to vždy na vyššie uvedenú spoločnosť.

  Nášho splnomocnenca pre ochranu údajov môžete kontaktovať cez kontaktné informácie, ako aj prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy:
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 2. Ktoré princípy dodržiavame?

  V súlade s predpismi o ochrane údajov spracovávame Vaše osobné údaje len vtedy, ak nám to umožňuje zákonný predpis alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas.

  Na tejto webovej stránke môžeme zhromaždiť aj informácie, ktoré nám samy o sebe neumožňujú vyvodiť žiadne priame závery k Vašej osobe. V určitých prípadoch – predovšetkým pri kombinácií s inými údajmi – sa tieto informácie môžu považovať predsa za „osobné údaje“ v zmysle ochrany údajov. Okrem toho môžeme na tejto webovej stránke zhromažďovať také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať ani priamo ani nepriamo. To je napr. v prípade súhrnných informácií o všetkých používateľoch tejto webovej stránky.


 3. Ktoré údaje spracovávame?

  Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste priamo poskytovali osobné informácie, ako napr. Vaše meno, Vašu poštovú adresu alebo Vašu e-mailovú adresu. Aj v tomto prípade musíme zhromažďovať a ukladať určité informácie, aby sme Vám poskytli prístup na našu webovú stránku. Okrem toho Vám na našej webovej stránke poskytujeme iba všeobecné informácie o našej spoločnosti, našej podnikateľskej spoločnosti, našich produktoch a kontaktných osobách. V tejto súvislosti nájdete aj informácie o kontaktných údajoch, ktorými nás môžete kontaktovať, ako napr. telefonicky alebo e-mailom.

  1. Logfiles:
  Keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky uloží názov domény alebo IP adresu požadujúceho počítača (spravidla Vášho internetového poskytovateľa). Pritom ukladáme tiež dátum, čas a trvanie Vašej návštevy, podstránky/URL, ktoré navštívite a informácie o aplikácii/ách a koncovom/ých zariadení/iach, ktoré používate na zobrazenie našich stránok.

  2. Cookies - Všeobecne:
  Aby sme vytvorili našu ponuku čo najprijateľnejšie pre používateľa, používame takzvané cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vami používanom internetovom prehliadači. Popri základných cookies, ktoré sú potrebné pre fungujúcu webovú stránku a nemôžu sa zablokovať, používame štatistické a externé cookies – ako Google Analytics, Google Maps a Matomo. Tieto súbory nám pomáhajú identifikovať určité preferencie našich návštevníkov pri prehliadaní a následne zodpovedajúco prispôsobiť našu stránku. Cookies, ktoré najčastejšie používame, sú takzvané session-cookies. Po skončení Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Používame ale aj trvalé cookies, ktoré ukladajú napríklad Váš želaný jazyk. Tieto slúžia na zlepšenie usmernenia používateľa. Naše súbory cookies nezhromažďujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu Vašej osoby na webových stránkach tretích strán. Všetky uvedené cookies sa nastavia iba s Vaším aktívnym súhlasom. Máte možnosť Váš raz udelený súhlas kedykoľvek odvolať. O tom sme už informovali v našej Informácii o ochrane osobných údajov pri otvorení našej webovej stránky. Keď kliknete na pole: „Spracovať nastavenia cookie“, môžete spracovať Vaše nastavenia. Môžete tiež principiálne odmietnuť prijať súbory cookies pomocou nastavení Vášho prehliadača. Avšak, môže to spôsobiť, že nebudete môcť podľa okolností používať všetky funkcie webovej stránky.
  > Upraviť nastavenia súborov cookie ...

  2.1. Analýza webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics/Google Maps:
  Na našej webovej stránke používame službu Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), aby sme neustále zlepšovali našu webovú stránku. Služba Google Analytics používa takisto cookies, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, aby umožnili analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky, ktorú ste navštívili, sa zvyčajne posielajú na server Google v Európe (alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru) na anonymizáciu adresy IP, aby sa vylúčilo spojenie s konkrétnou osobou. Až po anonymizácii adresy IP sa skrátená adresa IP odovzdá na server od spoločnosti Google v USA a tam sa aj uloží. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá adresa IP na server od spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Na tejto webovej stránke používame službu Google Analytics s rozšírením pre anonymné zaevidovanie adries IP (tzv. maskovanie IP). Z nášho poverenia použije spoločnosť Google zhromaždené informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, zostavenie prehľadov o aktivitách na webovej stránke a poskytne nám ďalšie služby týkajúce sa použitia webovej stránky. Adresa IP poskytovaná Vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Na našej webovej stránke používame tiež Google Maps na zobrazenie interaktívnych máp a na vytvorenie opisov príjazdu. Google Maps je mapová služba od Google Inc. Sprostredkovanie a ukladanie IP-adresy sa uskutočňuje hore opísaným spôsobom. Popri IP-adrese je možné využívaním informácií Google Maps prenášať a ukladať informácie v rámci používania adresy zadanej cez funkciu plánovača ciest. Keď cez našu internetovú stránku vyvoláte Google Maps, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie na Google Maps. Obsah mapy sa z Google Maps sprostredkuje priamo na Váš prehliadač a z tohto sa naviaže na webovú stránku. Na ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom Google Maps nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie o ochrane údajov služby Google Analytics nájdete tu a tu.

  2.2. Webová analýza cez Matomo:
  Na našej stránke Kariéra používame Matomo, službu webovej analýzy spoločnosti InnoCraft Ltd. 150 Willis Street, 6011 Wellington, Nový Zéland („Matomo“), aby sme mohli našu webovú stránku kontinuálne vylepšovať. Matomo používa taktiež cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu webovej stránky. Z týchto údajov sa môžu vytvoriť a vyhodnotiť pseudonymné profily používania. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológie Matomo (vrátane pseudonymnej IP-adresy) sa prenášajú na náš server a ukladajú na účely analýzy používania, čo slúži na optimalizáciu webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie v pseudonymnom profile používateľa sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej strránky a nevedú sa spolu s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Aj tu sa používajú cookies iba s Vaším aktívnym súhlasom. Máte kedykoľvek možnosť odvolať predtým udelený súhlas. V prípade Matoma sa to neuskutoční cez pole „Spracovať nastavenia cookie“, ale prostredníctvom zmeny nastavení vo Vašom internetovom prehliadači; tam môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. Môže sa avšak stať, že v tomto prípade nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov prostredníctvom Matomo nájdete tu.

  3. Nadviazanie kontaktu:
  Ak nás kontaktujete ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným na našej webovej stránke, spracujeme v danom prípade obsiahnuté a Vami poskytnuté osobné údaje (napr. Vaša e-mailová adresa, Vaše meno, Vaše telefónne číslo) vo Vašej správe, aby sme spracovali a zodpovedali Vašu požiadavku.


 4. Na aké účely a na akom právnom základe spracovávame Vaše údaje?

  1. Spracovanie osobných údajov obsiahnutých v protokolových súboroch (Logfiles), príp. obsiahnutých osobných údajov sa vykonáva tak, aby ste mohli používať našu webovú stránku. To sa uskutočňuje na základe § 15 ods. 1 TMG alebo na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR s cieľom zachovať náš oprávnený záujem o fungovanie našej webovej stránky.

  2. Spracovanie údajov zozbieraných prostredníctvom súborov cookies (vrátane služby Google Analytics pre analýzu webu) a pseudonymných užívateľských profilov na účely reklamy, prieskumu trhu a vytvorenia našej webovej stránky podľa potrieb užívateľa sa uskutočňuje na základe §15 ods. 3 TMG alebo na základe] článku 6 ods. 1 f) GDPR s cieľom zachovať náš oprávnený záujem o analýzu používania našej webovej stránky.

  3. Spracovanie údajov pri spracovaní žiadosti sa uskutočňuje s cieľom zachovania nášho oprávneného záujmu o založenie a udržiavanie obchodných kontaktov na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR. Ak sa Vaša žiadosť týka uzavretia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, budú Vaše osobné údaje spracované na základe článku 6 ods. 1 b) GDPR.

  4. Pokiaľ Vám poskytneme možnosť na udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, spracujeme údaje získané súhlasom na účely uvedené v súhlase; toto sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 a) GDPR.

  Zohľadnite, prosím, že

  • udelenie súhlasu voči nám je dobrovoľné;
  • neudelenie súhlasu alebo jeho neskoršie odvolanie môže byť predsa spojené s následkami, o ktorých Vás budeme informovať pred udelením súhlasu a
  • že súhlas udelený voči nám môže byť kedykoľvek odvolané s účinnosťou do budúcnosti, napr. oznámením poštou, faxom alebo e-mailom cez kontaktné informácie uvedené v tejto Informácii o ochrane osobných údajov.

  5. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje spracované v súvislosti s Vaším používaním našej webovej stránky na splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame. Toto sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 c) GDPR.

  6. Pokiaľ je to potrebné, spracovávame Vaše údaje okrem vyššie uvedených účelov aj na zachovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán. Toto sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR. K našim oprávneným záujmom patria:

  a) uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba súdnych sporov;
  b) zamedzovanie a vyšetrovanie trestných činov, ako aj
  c) riadenie a rozvoj našich podnikateľských činností vrátane riadenia rizík.


 5. Som povinný poskytovať údaje?

  Aby sme mohli žiadosť spracovať, je v každom prípade potrebné uviesť jeden kontakt. Bez týchto údajov nemôžeme Vašu žiadosť spracovať.

  Ak okrem toho zhromaždíme Vaše osobné údaje, informujeme Vás, či je poskytnutie týchto informácií požadované zákonom alebo zmluvou, alebo je to potrebné pri uzatvorení zmluvy. Pritom vo všeobecnosti identifikujeme tie informácie, ktorých poskytnutie je dobrovoľné a nevzťahuje sa na jednu z vyššie uvedených povinností alebo nie sú potrebné pri uzatvorení zmluvy.


 6. Kto dostáva moje údaje?

  Vaše osobné údaje sú spracované v rámci našej spoločnosti. V závislosti od typu osobných údajov majú len určité oddelenia prístup k Vašim osobným údajom. K tomu patria predovšetkým špecializované oddelenia, ktoré sa zaoberajú poskytovaním našich webových stránok, menované kontaktné osoby pre konkrétne úlohy, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke a naše oddelenie IT.

  Vaše osobné údaje môžeme sprostredkovať tretím stranám mimo našej spoločnosti v rozsahu povolenom zákonom. K týmto externým príjemcom môžete rátať najmä


  • pridružené spoločnosti, ako MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (Japonsko) a Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited (Japonsko), ktorým môžeme sprostredkovať osobné údaje na interné administratívne účely; 
  • nami zapojených poskytovateľov služieb, ktorí pre nás poskytujú služby na osobitnom zmluvnom základe, čo môže zahŕňať aj spracovanie osobných údajov, ako aj s naším súhlasom zapojení subdodávatelia našich poskytovateľov služieb, rovnako ako aj
  • neverejné a verejné subjekty v rozsahu, v akom sme zo zákona povinní poskytnúť Vaše osobné údaje
  Postavíme sa za to, že aj externí príjemcovia údajov dodržiavajú prácne povinnosti, týkajúce sa ochrany osobných údajov, v súlade s predloženou Informáciou o ochrane osobných údajov.


 7. Sprostredkúvajú sa údaje do krajín mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru?

  Spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje v zásade v rámci EÚ resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

  Len v súvislosti so spracovaním v rámci našej podnikateľskej skupiny [a za účasti poskytovateľov služieb na poskytovanie služieb analýzy webu] môže dôjsť k prenosu informácií príjemcom v takzvaných „tretích krajinách“. „Tretie krajiny“ sú krajiny mimo Európskej únie alebo mimo Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých bez problémov nie je možné predpokladať úroveň ochrany údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou v Európskej únii.

  Ak poskytnuté informácie zahŕňajú aj osobné údaje, zabezpečíme pred takýmto prenosom, aby bola zaručená požadovaná úroveň ochrany údajov v tretej krajine alebo pri príjemcovi v tretej krajine. To môže vyplývať najmä z takzvaného „rozhodnutia o primeranosti“ Európskej komisie, ktoré celkovo stanovuje primeranú úroveň ochrany údajov pre danú tretiu krajinu. Alternatívne môžeme opierať prenos údajov aj o takzvané „Štandardné zmluvné doložky EÚ“ alebo – v prípade príjemcov z USA – o dodržiavaní zásad takzvaného „Štítu ochrany súkromia medzi EÚ a USA“. Na požiadanie Vám radi poskytneme ďalšie informácie o vhodných a primeraných zárukách na zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov. Kontaktné údaje nájdete na začiatku tejto informácie o ochrane osobných údajov. Informácie o účastníkoch „Štítu ochrany súkromia medzi EÚ a USA“ nájdete navyše tu; informácie o „štandardných zmluvných doložkách“ EÚ nájdete tu, a informácie o rozhodnutí o primeranosti nájde tu.


 8. Ako dlho sú uložené moje údaje?

  V zásade uchovávame Vaše osobné údaje, pokiaľ máme oprávnený záujem o toto ukladanie a neprevyšujú Vaše záujmy o prerušenie ukladania.

  Dokonca aj bez oprávneného záujmu môžeme údaje naďalej uchovávať, ak sme zo zákona povinní tak urobiť (napríklad na splnenie záväzkov týkajúcich sa uchovávania údajov). Vaše osobné údaje vymazávame aj bez Vášho zásahu, hneď ako ich znalosť už nie je potrebná na splnenie účelu spracovania alebo ukladanie je inak právne zakázané.

  Spravidla sa
  • prihlasovacie údaje vymažú, pokiaľ sa nevyžaduje ďalšie ukladanie na zákonom určené účely, ako je napríklad odhalenie zneužitia a zisťovanie a odstránenie technických porúch a
  • nami spracované údaje v súvislosti so žiadosťou sa vymažú najneskôr po uplynutí zákonnej lehoty uloženia.

  Tie osobné údaje, ktoré musíme ukladať, aby sme splnili naše povinnosti uchovávania, sa ukladajú až do skončenia príslušnej povinnosti uchovávania. Pokiaľ uchovávame osobné údaje výhradne na účely splnenia povinnosti uchovávania, sú tieto spravidla zablokované, aby boli prístupné len vtedy, ak je to potrebné s ohľadom na účel povinnosti uchovávania.

 9. Aké mám práva?

  a) Právo na odvolanie podľa čl. 21 GDPR

  Máte právo sa kedykoľvek odvolať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 e) alebo f) GDPR. V prípade Vášho odvolania nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie slúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

  b) Ďalšie práva

  Ako dotknutá osoba máte právo

  • na informáciu o uložených osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú, článok 15 GDPR;
  • na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov, článok 16 GDPR;
  • na vymazanie osobných údajov, článok 17 GDPR;
  • na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR a
  • na prenos údajov, článok 20 GDPR.

  Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete sa na nás alebo na nášho splnomocnenca pre ochranu údajov kedykoľvek obrátiť – napr. prostredníctvom jedného z kontaktov uvedených na začiatku tejto Informácie o ochrane osobných údajov.

  Môžete tiež podať sťažnosť príslušnému orgánu pre dohľad na ochranu údajov, článok 77 GDPR.

logo-msi